English French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish
Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Konuk Yazarlar
Ali KENANOĞLU
Başörtülü bacımızı cami avlusunda katletseler!

Uğur Kurt cemevi avlusunda polis S.K’nın tabancasından çıkan kurşunla katledildi. Olay ilk önce “Havaya atılan ateş so Devamı..

Turan ESER
Küreselleşen Kerbela

“Zorbalık karşısında sessiz kalan herkesin içindeki insan ölür!” diyor Akinwande Oluwole Soyinka isimli Nijeryalı yaza Devamı..

Ali KENANOĞLU
500 haftadır aynı yerde

27 Mayıs 1995 tarihinden bu tarafa bir grup insan, gözaltında devletin askeri–polisi tarafından yani bizzat devlet iradesiyl Devamı..

Facebook
Haber Bülteni
Ad Soyad :
E-Mail :
Alevilikte Tasavvuf

 

Tasavvuf genel anlamıyla insan oğlunun, bilgi hazinesiyle kendisini donatıp, ilim, irfan ve güzel ahlakla olgunlaşmasını, kemalete ermesini, kendini, Tanrı’yı, doğayı tanıması, nefsini yenmesi, her türlü kötülüklerden arınması anlamındadır.

Alevi Bektaşi inancında Tasavvuf anlamı batîni yorumla Vahdet’i Vücüd – mevcudatın birliği anlayışıyla, yaşamda eline-beline-diline sahip olarak.. kin yerine sevgiyi.. düşmanlık yerine dostluğu.. egemen kılması, kendisi ve çevresiyle barışık olmasıdır.

Her türlü öznel ve nesnel ayrımları ortadan kaldırarak, Tanrı, insan ve doğayla bir olmasını, evrene gönül gözüyle bakmasını temel ilke edinen ve kamil (olgun) insan olmayı hedefleyen bir yaşam felsefesi.. düşünce ve inançtır.

Diğer bir tanımla Tasavvuf, yaratılanı yaradana.. halkı Hakk’a bağlayan.. Tanrı-insan-Evren birliğine, bilim, akıl, mantık, marifet, ahlak güzel huyla ve sevgi temeline dayanan batın ilmidir.

Batîn alemde Hakk’ı kendi özünde, kendi özünü Hakk’ta görmektir (Tanrısal özde ölümsüzleşmektir) Bekabillah mertebesine giden bu yolculuk, Dört kapı, kırk makam; diğer bir tanımla İlm’el-yakın “aklen-yakın”, Hakk’el-yakın aşamalarından geçerek gerçekleşir.

İnançta sevgiyi temel ilke edinen, Tanrı’nın varlığını, güzelliğini ve evrenin oluşumunu Batîni bir yorumla Vahdet-i Vücud (varlık birliği) anlayışıyla algılayan; Alevi-Bektaşi inanç ve felsefesinin temel kaynağını da, özünü Hz. Ali’nin öğretisinden, Ehl-i Beyt sevgisinden, Hallac-ı Mansur felsefesinden ve Pir Hünkar Bektaş-ı Veli düşüncesinden alan bu tasavvufi-batıni görüş oluşturur. Mutasavvıflar, Hz. Muhammed’in ilmin kapısı dediği ve ledün ilmine erişen (Hakikat sırrına eren velilik mertebesine ulaşan) Hz. Ali’yi İslam tasavvufunun öncüsü ve piri olarak kabul ederler. (Ali D. Gülçicek; Alev. Bek. kızıl. c.3)

Zahir: Bir şeyin dış görünüşü

İlmel yakın: Tanrı”ya bilgiyle yaklaşmak

Ayn-el –yakın: Tanrı’yı gönül gözüyle görmek,sezgisel görüşle kavramak

Bekabillah: Tanrısal özde ebedileşmek

Batın: iç, içyüzü, öz, görünmeyen gizli Batın gözü, can gözü, gönül gözü
(batıni anlamda dördüncü boyut)

Ehli  batın: Tanrı sırlarına ermiş kimseler

Ledün: Kat, huzur, Tanrı yanı Tanrı katı

İlmi ledün: Tanrı bilgisi Tanrı sırları

Hû’da: Tanrı

Bahri Hû’da: yaratan Tanrı

Hikmeti Hû’da: Tanrının Hikmeti