English French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish
Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Konuk Yazarlar
Ali KENANOĞLU
Başörtülü bacımızı cami avlusunda katletseler!

Uğur Kurt cemevi avlusunda polis S.K’nın tabancasından çıkan kurşunla katledildi. Olay ilk önce “Havaya atılan ateş so Devamı..

Turan ESER
Küreselleşen Kerbela

“Zorbalık karşısında sessiz kalan herkesin içindeki insan ölür!” diyor Akinwande Oluwole Soyinka isimli Nijeryalı yaza Devamı..

Ali KENANOĞLU
500 haftadır aynı yerde

27 Mayıs 1995 tarihinden bu tarafa bir grup insan, gözaltında devletin askeri–polisi tarafından yani bizzat devlet iradesiyl Devamı..

Facebook
Haber Bülteni
Ad Soyad :
E-Mail :
Alişer ve Zarife(Koçgiri)

Alişer, 1882 yılında İmranlı -- Azger ( yeni ismi Atlıca) köyünde doğdu. Aslen Iban`lardandir yani Ibiki`lilerdendir. Öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Mısta Paşa'nın katipliğini yapar.

Bu katiplik görevi nedeniyle tüm aşiretlerle ilişki içersinde olan Alişer, Koçgiri'deki tüm aşiretler tarafından çok sevilen biridir. Alişer, Koçgiri ve Dersim aşiretleri arasında da bir çeşit köprü görevi görür ve birliğin sağlanmasında büyük emekleri vardır.

Akrabası Zarife ile evlenir. Alişer ve Zarife'nin çocuğu olmamıştır. Alişer'in kardeşinin çocuğunu yanlarına alırlar ve kendi çocukları gibi birlikte yaşarlar.

Kürt Dili üzerinde çalışmalar yapmıştır. Islam Alevi öğretisinin en büyük kaynağı Kuran ayetleri deyerlendirmesi, deyişleri ve Şiirleri Alişer de çok büyük ustalıkla okumuştur.

Kürt örgütlenmesi için çaba sarfeder. Sivas, Malatya ve Dersim bölgelerinde çalışmaların sorumluluğunu alır. 1914 de özgür bir Kürdistan için çalışmalara başlar. Ruslarla görüşür. Ermeni'lerle ilişki sağlar. Sivas ( Sêwaz ), Malatya ( Meleti ) ve Dersim'de çalışmaların sorumluluğunu alır. Kürt örgütlenmesi için çaba sarfeder.

1919 yılında Kürdistan Teali Cemiyetine bir mektup göndererek Koçgiri Kürtlerinin, cemiyete bağlı olduğunu bildirir. Koçgiri Halk Ayaklanmasında oluşan ordunun Komutanıdır Alişer.

Ankara'nın hazırladığı ölüm fermanı, iç ihanetler, bazı teslimiyetçi aşiretler nedeniyle Dersim'e çekilir. Kürdistan Devletinin kuruluş çalışmalarını sürdürür.

1. emperyalist paylaşım Savaşının sona ermesinden sonra tekrar Koçgiri'ye dönen Alişer, Mustafa Paşanın oğlu Alişan Beyin katipliğini yapar. Koçgiri aşiret reisi Mustafa Paşa, Alişer'i Koçgiri aşireti örgütlemekle görevlendirir.

Koçgiri Halk Hareketinin yenilgiye uğramasından sonra Alişer'le eşi ve yoldaşı Zarife'nin Koçgiri'de kalma koşulları yoktu. Alişer, Dersim'e gittikten sonra halkı Kuran ve Şiirleri bilinçlendirme çalışmaları yapar. Şiirleri dilden dile dolaşır.

1921 yılından itibaren Dersim'de yaşamaya başlarlar Alişer ve Zarife hanim.

Son görüşmelerinde Seyit Rıza Alişeri Dersim aşiretlerinin birliğini bozdugu için Dersim'i terk etmesini emretmisdi.

Alişer ve Zarife'yi öldüren kişi Seyit Rıza'nın kardeşinin oğlu Reyber'dir. Reyber, Seyit Rıza'nın himayesinde büyümüştür. Reyber, Ankara tarafından satın alınmış, devlet için istihbarat yapan, ayrıca kendisi gibi istihbaratçılar toplayan, işbirlikçi bir haindir.


Feri Palaxine' deki mağaraya Zeynel Xıde Murt, Efendiye Wanke Mıste, torne Sure, Celloy Use saldırırlar ve Alişer ile Zarife'yi öldürdükten sonra kafalarını keserler. Her iki kahramanın başları Nurettin Paşa'nın damadı Abdullah Alpdoğan'a teslim edilir.

Alişer öldürüldüğünde (1937) 55 yaşındadır ve Baytar Nuri Dersimi'nin ifadelerine göre çok sağlıklı bir yapıda olduğunu, Zarife'nin de yiğit bir Kürt kızı, cesur biri olduğunu ifade eder.