Anasayfa » Makaleler » Milyonlarca Aleviyi de tutuklayın!

Milyonlarca Aleviyi de tutuklayın!

Emevilerin ardılı, Muaviye ile Yezit zihniyetinin temsilcisi iktidarın Alevi tahammülsüzlüğü Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Erzincan Şube yöneticisi Hasan Sınırtaş’ın gözaltına alınıp tutuklanmasıyla zirve yaptı.

Yüzlerce yıldan bu yana kin, kan ve intikam üzerine kurulu bir düzeni sürdüren Emevi zihniyetli Selçuklular, Osmanlılar ve günümüzdeki iktidarlar, harami saltanatlarına karşı yükselen her sesi, her muhalif duruşu, her farklı kimliği, farklı inancı, baskı, sindirme, işkence yaparak, ya da zindanlara doldurarak, zaman zaman da öldürerek ortadan kaldırmak istediler. Son oniki yılda iktidarda olan AKP de aynı dindar ve kindar zihniyeti, özellikle de din ve dindarlık argümanını kullanarak sürdürüyor. Bu dönemde iktidarın inancından ve siyasi düşüncesinden olmayan tüm kişi, kurum ve toplumlar her türlü baskı, sindirme ve asimilasyon politikalarıyla işlevsizleştirilmeye çalışılıyor.

Aykırı seslerin, biat etmeyenlerin, en temel demokratik hal ve talebi dile getirenlerin yaşama hakkının olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanından, Başbakanına, Bakanlarından kamu görevlilerine kadar bu zihniyetin tüm temsilcileri, kendilerinin inancından olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkese ayrımcılığı ve her türlü baskıyı uygulamaya devam ediyorlar. Kendilerine biat etmeyen Hüseyin’in kılıçtan geçirilmesine benzeyen, biat etmeyenin ekonomik, siyasal, toplumsal, hukuksal ve fiziksel olarak ortadan kaldırılmasını çağrıştıran, karanlık bir süreçtir içinden geçtiğimiz süreç.

Son olarak Erzincan PSAKD yöneticisi Hasan Sınırtaş, yasadışı eylemlere katılmakla suçlandı ve gözaltına alınıp tutuklandı. Oysa Sınırtaş’ın katıldığı tüm eylemler, yasal ve ülke genelinde 83 şubesi olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin eylemleriydi. Bilinmelidir ki, bugüne kadar Pir Sultan Abdal Kültür Derneği bir tek yasal olmayan eylem tertiplememiştir. Derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar, özelde Alevilikle ilgili, Alevilerin eşit yurttaşlık hakları ve inanç sorunlarıyla ilgili olarak, genelde ise demokrasi, emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi taleplerini yasalara uygun bir tarzda dile getirmiş ve bu eksende mücadele etmiştir. Ancak bizler çok iyi biliyoruz ki, geçtiğimiz aylardan beri Pir Sultan Abdal örgütlülüğünün Zorunlu Din Dersinin kaldırılması, Eğitimde Hak Eşitliği ve Alevilikle ilgili çeşitli taleplerini başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Adana, Malatya ve Erzincan illerindeki Oturma Eylemleriyle kamuoyu gündeminde canlı tutması asimilasyoncu, Emevi zihniyetli iktidarın hiç hoşuna gitmemiştir. Hasan Sınırtaş canımız da tam da bu sürece ve eylemliliğe denk düşen bir süreçte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

AKP iktidarıyla birlikte Aleviler üzerindeki nefret ve ayrımcılık uygulamaları yaygınlaşmıştır. Hasan’ın sudan gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklanmasıyla Alevilere, Alevi örgütlerine bir kez daha gözdağı verilmek istenmiş ve Muaviye, Yezit zihniyetli Emevi anlayışın, Alevilere de, Aleviliğe de, sol, sosyalist kişi ve kurumlara da asla tahammülü olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır..

Buradan Hasan’ı tutuklayan savcılara ve hâkimlere Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin bir yöneticisi ve bir Alevi olarak açık çağrıda bulunuyorum. Bizler milyonlarca Aleviyiz! Milyonlarca Hasanız! Hepimiz Hasanız, Hasan Sınırtaş’ız.. Bizler de Hasan’ın işlediği tüm suçları işledik, işliyoruz ve işlemeye de devam edeceğiz. Yürekleriniz yetiyorsa milyonlarca Alevi’yi, Alevi dostlarını da, bizleri de tutuklayın.. Pirimiz Pir Sultan’ın ecdadınız olan padişahlara, ihanetçi Hınzır paşalara haykırdığı gibi seslenerek bitiriyoruz..

“Kadılar müftüler fetva yazarsa / İşte kement, işte boynum asarsa /

İşte hançer, işte başım keserse / Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”

Milyonlarca yürek hep birlikte haykırıyoruz. Hangi gerekçeyle, hangi yöntemlerle, nerede, nasıl saldırırsanız saldırın. İster gözaltına alın, ister tutuklayın, isterse zindanlara doldurun.

Bu sözlerimizi tarihe not düşün…

Tarih şahidimiz olsun..

Ve tarihe sözümüzdür!

Harami saltanatınızı er geç yıkacağız!

Bu Haberde Dikkatinizi Çekebilir!

Ölümcül istikrar

Ölümcül istikrar Acılı, endişeli günlerin içinde ölüm haberleri var sadece. Ölümlerin devam eden “istikrarı”! Terör …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.