Avrupadan HaberlerHaberlerTürkiyeden Haberler

Alevi Kurumları’ndan HDP ve Deniz POYRAZ Açıklaması

Alevi Kurumları HDP İl binasına yapılan silahlı saldırıyı lanetledi. Hakka yürüyen Deniz POYRAZ için taziyede bulundu.

AABK,ABF,AKD,PSAKD,HBAKV,ADFE ve FEDA’dan gelen yazılı açıklamalar şöyle:

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu(AABK)

Sessiz kalmıyoruz ve boyun eğmiyoruz! HDP, Kürt Halkı ve Mazlumlar Yalnız Değildir!,

Bugün HDP İzmir İl Binasında gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyor, bu saldırı karşısında tüm vicdan sahibi kesimlerin tepki vermesini bekliyoruz. Sessiz kalmak kabullenmektir. Sessiz kalmıyoruz ve boyun eğmiyoruz. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak bu saldırılar karşısında HDP, Kürt halkı ve mazlum olan her kesimle dayanışma içinde olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.

Yıllardır ülkenin kaynaklarını çeşitli yolsuzluklarla tükettikleri yetmezmiş gibi uyuşturucu kaçakçılığından insan kaçakçılığına birçok uluslararası suça imza atan mevcut iktidar, uzun bir süredir ülkede provokasyon çıkarmak için çeşitli saldırılarda bulunmaktadır. İktidarın uzun bir dönemdir bilinçli bir şekilde yarattığı bu nefret iklimi henüz istedikleri seviyede sokakta siyasi linç ve saldırılara evrilmedi. Bu nedenledir ki; taşeron olarak yıllardır besledikleri cihadist ve İslamcı teröristleri yeniden devreye sokmuşlardır.

Sözde(!) vatanseverlik zırhına bürünmüş bu katiller yıllarca, sol, demokrat, devrimci ve yurtsever insanlarımızı katletmişlerdir. Alevi toplumu olarak onlarca örneğini yaşadığımız bu alçak saldırıları ve arkasında güçleri yakından tanıyoruz. Bu saldırının azmettiricileri; tıpkı 7 Haziran – 1 Kasım 2015 tarihleri arasında yüzlerce gencimizin kanına giren AKP Hükümeti ve çevresinde toplanmış mafyavari yapılardır. Ve bilinmesi gereken bir başka gerçeklik de; bu katil sürüleri kendinden olmayan yani makbul Türk-İslam Sentezi dışında kalan tüm kesimleri de er veya geç hedef alacaktır.

Bu saldırılar karşısında sessiz kalmak yeni katliamları kabullenmektir. Mevcut tüm muhalefet güçlerini bu sorumluluk duygusuyla birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.Genç yaşta aramızdan koparılan canımız Deniz Poyraz’a Haktan rahmet, acılı ailesine ve tüm HDP canlarımıza başsağlığı diliyoruz. Devr-i daim olsun. Evlat acısıyla yüreklerini yaktığınız bütün annelerin hesabını yargı önünde vereceksiniz.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU (ABF)

Barışın, kardeşliğin, insanca ve eşit yaşamın mücadelesini veren hiçbir toplum cezasız kalmıyor.

Aynı topraklarda kardeşçe yaşamayı beceremeyenler, kendinden başkasına tahammül edemeyenler, kan dökmeye, ırkçı ve cinsiyetçi tutumuna devam ediyor. Ülke gündeminde hükümete dair olumsuz bir rüzgar estiğinde, mutlaka bir patlama, bir şiddet eylemi meydana geliyor. İçinde bulunduğumuz bu düşmanca tutumun, bu can almaktan çekinmeyen zihniyetin beslendiği nokta iktidarın ayrıştıran, düşmanlaştıran kindar dili ve uygulamalarıdır.

Bugün HDP İzmir İl binasına yapılan saldırı, genç bir kadının yaşamına sebep olmuştur. Bundan önce de nice canlar bu düşmanlaştıran tutum yüzünden katledilmiş ve bu düzen böyle gittikçe daha niceleri katledilecektir. Bu ırkçı saldırıyı kınıyor, tüm renklerimizle bu toprakların hepimize ait olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. Barıştan, kardeşlikten ve eşitlikten yana mücadelemize devam edeceğiz.

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ (AKD)

Bugün İzmir HDP il binasına yapılan saldırıda hakka yürüyen Deniz Poyraz’a Haktan rahmet acılı ailesine sabırlar diliyoruz. Dinimiz sevgi kabemiz insan düsturu ile yine ve yeniden, hiç bıkmadan söylüyoruz ki Barış, Kardeşlik ve Sevgi bu kadim topraklarda hüküm sürmeye devam edecek. Irkçı, faşist zihniyetler ve onların eylemlerine karşı hak, hukuk, adalet mücadelemiz hep sürecek.

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI GENEL MERKEZİ (HBVAKV)

Bu sabah HDP İzmir Il Binasına yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Muktedirlerin kendinden olmayanı ötekileştirmek için, halkları birbirine düşman ederek yıllardır sürdürdüğü ve uyguladığı politikalar sonucunda İzmir’de bir genç daha katledilmiştir.Bu saldırı tüm halklara yapılmış bir saldırıdır.HDP ye katledilen Deniz POYRAZ’ ın ailesine başsağlığı dileriz.

Daha öncesinde böyle olaylara aşina olan biz Aleviler dili,dini,ırkı,rengi,cinsiyeti ne olursa olsun Anayasada belirlenmiş demokratik haklarını kullanan ,ayrımcılığa uğrayan ve katledilen bütün halkların yanında yer almaya devam edeceğimizi bildiririz.

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ(PSAKD)

HDP’ ye yapılan bu saldırıyı Maraş’tan, Çorum’dan, Madımaktan biliyoruz. Katilleri tanıyoruz.

Biz Aleviler özgürlük ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyecek, ezilen hiç bir halkı yalnız bırakmayacağız. Bu saldırı yalnızca HDP İzmir il örgütüne değil, Demokrasi, eşitlik, özgürlük ve onur mücadelesi veren milyonlarca insana yapılmıştır. Yakın tarih tanıktır ki, ülkemizde ne zaman suikastlar, katliamlar olmuşsa, mutlaka Alevilere de ulaşmıştır. Ama bu sefer asla izin vermeyeceğiz.Devrimcileri, Kürtleri, Ermenileri, ezilen halkları yalnız bırakmayacağız!

Ezilen tüm halkları, Pir Sultan’ın direnci ve inancı ile selamlıyoruz.Haramilerin saltanatını yıkacağız..!Yaşasın halkların kardeşliği..!

ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU(ADFE)

Bugün HDP İzmir İl binasına silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Parti çalışanı Deniz Poyraz katledildi ve bina yakılmaya çalışıldı.

Bizler hoşgörünün ve barışın inancını savunan insanlar olarak ülkemize güzellikler getirmek için yıllardır mücadele vermekteyiz. Ancak bu ülkede mafya ve tahakkümcü zihniyet hala varlığını korumakla birlikte, eylemlerini sürdürmeye devam ediyor.

İnsan sevgisinden; barış, demokrasi ve adaletten mahrum olan bu faşist anlayış ülkemizin üzerine karanlık bir gölge gibi çökmüş durumda. Bu tip saldırıları yapan güçler kırk yaşında ailesine, çocuklarına ekmek götürmek için çalışan bir kadını hunharca katledebilecek bakış açısına sahip kötü niyetli bireyler yaratmaya devam ediyor.

Özgürlüğün sıfır noktasını yaratmaya çalışıyorlar. Tetikçileri ise korku imparatorluğunu yaratmak için alçakça saldırılarına devam ediyorlar. Ancak barışın dilinden vazgeçmeyen bizler bu karanlık zihniyete karşı direnmeye devam edeceğiz.

Öncelikle Hakk’a yürüyen ve hunharca katledilen Deniz Poyraz’ın ailesine başsağlığı diliyoruz. Devri Daim olsun… Işıklar Yoldaşı olsun…Saldırıya uğrayan HDP İzmir il örgütüne ve tüm parti teşkilatına geçmiş olsun dileklerimizi iletiliyoruz.

Bizler dizginsizce diktatörleşip, insan katledecek kadar gözü dönen bu faşist zihniyeti lanetliyor ve kınıyoruz…

DEMOKRATİK ALEVİ FEDERASYONU(FEDA)

“İttihat ve Terakki zihniyeti bugün yine iş başındaydı. Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halklarını ve inançlarını ortadan kaldırmaya yeminli ırkçı, katliamcı ve soykırımcı zihniyetin tetikçisi bir canımızı daha bizden aldı. HDP İzmir İl örgütünü basan katil, Deniz Poyraz’ı katletmiş, il binasını ateşe vermek istemiştir. 2 Temmuz 1993 Sivas katliamında olduğu gibi ateşi, kanı ve barutu demokratik siyasetin partisine boca etmek istemiştir. Bu katliamcı faşist zihniyeti şiddetle kınıyor, demokrasi güçlerini birlikte olmaya, dayanışmaya çağırıyoruz.

‘Müslüman ve Türk olmayanların, Türklere biat etme ve kölece yaşama hakkından başka hakları yoktur’ diyen inkarcı ve katliamcı ulus devletin ideologlarının ülkemize reva gördükleri ölüm, kan ve gözyaşı olmuştur. İçeride ve dışarıda kendisi dışındaki her kesi ve kesimi düşman gören bu zihniyet, ülkeyi yaşanmaz kılmış, kadın kırımı, ekolojik talan, yolsuzluk ve yoksulluk cenderesindeki halklarımızı canından bezdirtmiştir.

“TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN DIŞA VURUMU”

Mafya- çete ve polis devletinin hukuksuzluk, yolsuzluk, katliamcı ve soykırımcı zihniyetini sürdüren AKP-MHP iktidarının öteki olanı, farklı düşüneni, kendi hakikatini yaşamak isteyenlere tahammülsüzlüğünün dışa vurumudur bu cinayet. Toplum histeri içinde. Tek tek bireyler ise paranoya ile farklılıkları, inançları, farklı düşünenleri ortadan kaldırmayı kendisine hak görmektedir. Katilin Kobanî ve Rojava kuşatması içinde yer alması bu ırkçı, katliamcı zihniyetin ne denli topluma sirayet ettiğini bize göstermektedir.

Her gün onlarca gözaltı ve tutuklama ile HDP’yi işlevsiz ve iş yapamaz hale sokmak isteyen iktidar, bununla yetinmeyip hem HDP’yi kapatmak, hem de bu tür saldırı ve cinayetlerle Türkiye halklarının, inançlarının, feminist ve emek hareketlerinin tek direniş kalesini düşürmek istiyor. Aleviler, Kürtler, Feministler, Emekçiler ve tüm ezilenler bu oyunu bozmak zorundayız. Bu oyunu bozmaz, demokratik hukuk devletini inşa edemezsek, bizi büyük tehlikenin beklediğini bilmek zorundayız.

Çokluk içinde birliğin inancı olan Alevi inanç sahipleri olarak, tarih boyunca haklının, mazlumun ve mağdurun yanında olduğumuzdan hareketle, faşizme karşı HDP’nin yanında, onun haklı ve meşru mücadelesini sahiplenen olacağız. Yaşasın Halkların ve İnançların Kardeşliği!”

HABER: alevikulturdernekleri.com

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberde Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün