HaberlerTürkiyeden Haberler

PSAKD ‘Bozuk düzende doğru çark olmaz, Yaşasın 1 Mayıs’

PSAKD ( Pir Sultan Abdal Kültür Derneği) Genel Merkezi 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçi Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

‘Otoriter ve baskıcı bir zihniyetin egemenliği altında ülkemiz emekçileri oldukça ağır bir sömürü çarkının içinde bulunmaktadırlar’ diyen PSKAD, hedefinin Pir Sultan Abdal örgütlülüğü olarak eşit, özgür, demokratik ve laik bir ülke kurmak olduğunu belirtti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi’nin açıklaması şöyle devam etti;

Otoriter ve baskıcı bir zihniyetin egemenliği altında ülkemiz emekçileri oldukça ağır bir sömürü çarkının içinde bulunmaktadırlar. Her yıl binlerce emekçi kardeşimiz iş cinayetlerine kurban gitmektedirler. Son derece düşük ücretlerle güvencesiz koşullarda çalışan, bu koşulları kabul etmedikleri takdirde işsizlikle terbiye edilmeye çalışılan emekçi kardeşlerimiz haklarını aramaya kalktıklarında karşılarında AKP iktidarının yasakçı tutumunu bulmaktadırlar.

Zaten çok zor şartlarda geçimlerini sağlayan milyonlarca işçi ve emekçinin durumu son bir yıldır pandemi süreciyle birlikte iyice ağırlaştı. Pandemi sürecinin faturası işçi ve emekçilere kesildi. Milyonlarca insanımız bu süreçte işini ve ekmeğini kaybetti. Bu insanlarımız açlık sınırında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Milyonlarca insanın durumu bu iken iktidar yandaşı bir avuç yandaş patron ise bu süreçte servetlerine servet katıp iyice zenginleştiler.

Belli bir yandaş kesimi zengin etme çabasından kaynaklı politikalar yüzünden ülke kaynakları heba edilmiş, ülkemiz her alanda dışa bağımlı bir hale getirilmiş, üretimden ziyade tüketimi ve rantı esas alan bir ekonomik yapı nedeniyle ülkemiz ağır bir ekonomik krizin pençesine düşmüş ve bu yüzden zaten sınırlı olan ülke kaynakları bir avuç yandaş patrona aktarılmıştır. Hayatta kalmaya çalışan milyonlarca işçiye, emekçiye ve küçük esnafa deyim yerindeyse ” başınızın çaresine bakın” denilmiştir. Dünya ülkeleri arasında pandemi sürecinde halkına en az destek veren birkaç ülkeden biri Türkiye olmuştur.

15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle iktidar ülkede bir OHAL düzeni kurarak binlerce kamu emekçisini KHK’larla keyfi ve haksız bir şekilde ihraç etmişlerdir. “Ağaç kökü yesinler” diyerek bu insanlar da açlığa mahkum edilmişlerdir.

AKP iktidarı tek adam rejimine dayalı otoriter gerici bir yönetim şeklini hakim kılmak için kendisinden olmayan ve kendisine muhalif herkesi hedef almaktadır. Pandemi bahanesiyle alkol yasağı gibi şeriat uygulamaları halkımıza dayatılmaktadır. Pandemi sürecini yönetmede son derece beceriksiz olanlar söz konusu bu tür gerici ajandaların uygulamaya geçirilmesi olduğunda epey kurnazca davranmaktadırlar. Bu ülkeyi şeriata mahkum edip dindar ve kindar itaatkar bir kitle yaratarak ülkeyi sömürücü rejiminiz için dikensiz bir gül bahçesi yapma çabalarınız başarısızlığa mahkum olacaktır.

Bugün geldiğimiz aşamada hukukun yerini AKP iktidarının keyfi uygulamaları almıştır. Yargı iktidarın muhalifleri bastırmak ve sindirmek için kullandığı bir sopa haline gelmiştir. Hukuk devleti anlayışı yok edilmiştir. AKP iktidarı tek tipçi anlayışı doğrultusunda farklı halkları, inançları, kimlikleri ve kültürleri sistematik olarak dışlamakta, ötekileştirmekte ve yok saymaktadır. Eğitimde ırkçı, gerici, cinsiyetçi ve ayrımcı uygulamalarla çocuklarımızın geleceği karartılmaktadır. Başta Aleviler olmak üzere farklı inançlardan bütün yurttaşlarımıza dönük zorunlu din dersi dayatması devam etmektedir.

Bizler Pir Sultan Abdal’ın direniş ve mücadele geleneğinin mirasçıları olarak bugüne kadar büyük bedeller ödemeyi göze alarak zalimlerin karşısında ezilenlerden ve mazlumlardan yana tavır aldık. Bundan sonra da zalimlere karşı her kesimden ezilen ve sömürülen emekçi kardeşlerimizle yan yana durmaya devam edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun zalime boyun eğmeme şiarımıza uygun olarak bizler de ne pahasına olursa olsun her türlü zulme karşı çıkıp ezilen bütün kesimlerle yan yana gelip kapitalist ve emperyalist sömürü düzenine karşı mücadeleyi büyüteceğiz.

Bu yüzden bizler Pir Sultan Abdal örgütlülüğü olarak eşit, özgür, demokratik ve laik bir ülke kurmak; savaşa karşı barışı, düşmanlığa ve nefrete karşı kardeşliği, sömürüye karşı eşitliği hakim kılmak için, işçiler ve emekçiler başta olmak üzere ezilen bütün toplumsal kesimlerle birlikte yan yana, omuz omuza birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın Birlik, Dayanışma, Emek ve Mücadele Günümüz!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi 

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün